På produktionsskolen Elsesminde i Odense er der fuld damp på FGU-forberedelsen. Tværfagligheden har meldt sin ankomst i værkstederne

Med et flerårigt kompetenceudviklingsforløb til samtlige lærere er man på Elsesminde Odense Produktionsskole i fuld gang med at gøre sig klar til Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Centralt står  en ny tværfaglighed. Matematik og dansk rykker med ind i værkstederne. Sarah S. Andersen, læringsvejleder på Elsesminde, er en af de begejstrede lærere, som allerede arbejder med nye undervisnings- og læreplaner.

– Det gode ved den nye tilgang er, at det er alle elever – ikke kun dem som kommer med 02-taller – som nu får et løft i dansk og matematik. Og det hele bliver virkelighedsnært i værksstederne, siger Sarah S. Andersen.

Slut med nederlag

Kompetenceudviklingen er designet i tæt samspil mellem Elsesminde og University College Lillebælt. For Sarah S. Andersen er det afgørende, at eleverne oplever matematik- og danskundervisningen forskellig fra den, de kender fra folkeskolen.

  • Mange af eleverne er skoletrætte og kommer med nederlag. Derfor skal de have en anden oplevelse af, hvordan fagene bliver levende, brugbare og nærværende for dem, siger læringsvejlederen og kommer med et eksempel fra idrætsværkstedet:
  • I værkstedet har de arbejdet med beregning af deres kostindtag. De skulle fx regne deres eget basale stofskifte ud, og også undersøge, hvordan træning påvirker det. En elev kom efterfølgende og sagde, at han aldrig havde kunnet koncentrere sig så længe om en opgave.

Elever er medudviklere

Sarah S. Andersen og hendes øvrige Elsesminde-kolleger tager eleverne med i udviklingen af de nye undervisningsformer. Er der noget, som de oplever kedeligt og demotiverende, søges der nye veje – simpelthen for at finde den bedst mulige nye FGU-veje, som gavner elevernes læring.

Nicolaz Nørholm, værkstedslærer i musik, nyder, at der nu arbejdes med endnu mere matematik og dansk i musikværkstedet.

– Vi er hele tiden optaget af, hvordan vi får vakt elevernes nysgerrighed og skabt undervisning, der giver mening. For eleverne var det nemt at blive fanget, da de fik til opgave at lave en udregning. Indtægter og udgifter blev nærværende, siger Nicolaz Nørholm.

Faktaboks om Elsesminde

Elsesminde har produktionsskole, Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og lærlingeforløb. Elsesmindes primære målgruppe er 16-25 årige unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Elsesminde har som mission at give unge i aldersgruppen lyst til at vælge, starte og gennemføre en uddannelse eller fastholde et job – og at de udvikler de nødvendige kompetencer hertil. www.elsesminde.dk

Faktaboks om FGU

I oktober 2017 har et bredt politisk flertal indgået aftale om en ny forberedende ungdomsuddannelse med virkning fra august 2019. Målet er forenkling af uddannelsesområdet og styrket indsats over for de unge, der ikke følger den lige vej efter grundskolen. Den Forberedende GrundUddannelse (FGU) kommer til at bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. FGU-aftalen indebærer etablering af kommunale centre gennem sammenlægning af de forskellige uddannelsesinstitutioner, der på nuværende tidspunkt arbejder med målgruppen. www.fgu.dk