Besøg af lærer og elever fra værkstederne køkken, træ, medie, pedel og tekstil fra Horsens Produktionsskole.