Karsten Bangsgaard
Værkstedslærer
Fyns Laksefisk
61 22 35 61
Kenneth Philipsen
Kontaktperson
KUU-KANON
61 61 32 87
Kent Kruse
Værkstedslærer
Elmelund Skov
24 96 10 95
Kim Valbjørn
Værkstedslærer
Medie Digital
61 22 23 46
Kirsten Ludvigsen
Administration
Uddannelsesteamet
91 89 03 51
Kjeld Pedersen
Kontaktperson
KUU-KANON
23 37 85 64
Kristina Meier Lindenborg
Vejleder
EGU
24 23 27 03
Laila Mygdam Tønder
Sekretær
Lars Bo Rasmussen
Teknisk Medarbejder
Fyns Laksefisk
24 45 61 30
Leif Spaanheden
Vejleder
EGU
61 22 31 94
Lene Larsen
Kontaktperson
KUU-KANON
23 80 38 77
Lene Rasmussen
Kontaktperson
KUU-KANON
24 47 70 75
Lene Rollmann
Kontaktperson/EGU vejleder
KUU-KANON
24 95 70 67
Leo Brogaard
Værkstedslærer
Idræt
23 37 85 62
Leon Rosenlyst Jørgensen
Værkstedslærer
Dyrepasser
61 22 06 30