Helle Hansen
Pædagogisk leder
Elsesminde
24 49 22 26
John Rundstrøm
Afdelingsleder
KUU-KANON
24 96 00 18
Linda Bollerup Høeg
Fiskemester
Fyns Laksefisk
61 55 89 77
Vibeke Nørby Mouridsen
Forstander
Elsesminde
61 20 93 21