Karsten Bangsgaard
Medarbejderrepræsentant
Fyns Laksefisk
61 22 35 61