Kan elever blive undervist i dansk og matematik på Elsesminde? Svaret er kort, ja.

På Elsesminde tilbydes flere forskellige typer af dansk og matematik.

Special matematik
Er målrettet elever, som kommer fra specialtilbud eller elever, som har brug for meget konkret praksisorienteret undervisning.

Special dansk
Er dansk, målrettet elever, som har det meget svært med dansk, som ikke er ordblinde, men som har meget svært ved at læse, skrive og formulere sig mundligt.

Almen dansk og matematik
Er målrettet elever, som har brug for et fagligt løft, så de kan bestå adgangsprøven til erhvervsuddannelserne. Det er muligt, i samarbejde med eksterne, at gå til prøve, hvis det ønskes.

Der undervises differentieret ud fra elevens behov samt niveau og med dagstemaer, som eksempelvis kan være brøker, ligninger, procent, geometri el.lign.

Dansk som andetsprog
Er et tilbud til unge, som ikke behersker det danske sprog. Denne danskundervisning målrettes de opgaver eleverne har på deres værksteder, så danskundervisningen er fagrelateret. Det betyder, at den teoretiske undervisning giver mening samt de forskellige begreber hurtig implementeres i elevernes sprog og giver større mulighed for at følge værkstedsundervisningen.

Dansk og matematik integreret i aktiviteter på værkstederne

Ud over de omtalte undervisningstilbud er dansk og matematik integreret i de aktiviteter, Elsesminde tilbyder på værkstederne. På smedeværkstedet arbejdes der fx med geometri når der beregnes udfoldning til svøb. Ligeledes beregnes der klippemål i forbindelse med pladebuk. Eleverne arbejder med de aktuelle formler til fx omkredsberegning eller rumfang og får derigennem større forståelse for matematikken, når den bruges i en konkret produktion.

Læs mere om de to eksamensformer fjernstuderende og selvstuderende.

Der er to læringsvejledere, som varetager den uddannelsesforberedende undervisning. Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:

Thomas Seile Mobil. 91 89 65 15 Email: ts@elsesminde.dk
Sarah Andersen Mobil. 23 37 85 62 Email: ssa@elsesminde.dk

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?