Kommissorium for elevdemokratiet på Elsesminde 2010

Formål:
Elsesmindes elever skal have indflydelse på egen hverdag, det være sig undervisningsmæssige, faglige og miljømæssigt i forhold til skolens hverdag, samt mulighed for at bidrage til skolens sikkerheds- og samarbejdsstruktur.

Aktiviteterne:
Elevdemokratiarbejdet skal have et realistisk indhold og form i forhold til:

  • Løbende optag.
  • Elevgruppen og deres samtid.
  • Elsesmindes teamstruktur.
  • Elsesmindes ressourcer dvs. timer.

Det vigtigste er, at eleverne i det daglige arbejde, undervisning, vejledning, arrangementer med værkstedslærer vejledere og andre medarbejdere på Elsesminde bliver hørt, set og har indflydelse.

Struktur:
For at skabe sammenhæng og nærhed for eleverne vil elevdemokratiarbejdet være i de tre team og teamet beslutter formen for elevdemokratiarbejdet.

Teamet orienterer skriftligt skolens ledelse om hvilken form og struktur, der er valgt for elevdemokratiarbejdet (elevrådsmøder, samlinger osv.) fx i teamets aktivitets og handleplan.

Teamelevrådsarbejde / ansvar:
Det er teamets ansvar at støtte op om og motivere til et elevrådsarbejde i teamet. Eleverne skal have mulighed for at deltage i sikkerhedsgruppe arbejde. Et elevrådsarbejde, hvor alle har mulighed for at få indflydelse.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?