Forløbsplan

Forløbsplanen er elevens og eleven skal godkende det skrevne. Der skrives i forløbsplanen i samarbejde med værkstedslærer, vejleder, teamsekretær, læringsvejleder eller forstander.

Det er værkstedslærer (eller vejleder) der er ansvarlig for, at der skrives i forløbsplanen og det er værkstedslærer, vejleder eller forstander som kan udlevere forløbsplan til eleven.
Noget af det første der kommer til at stå i forløbsplanen er vejlederens kommentar fra elevens startsamtale. Det er VIGTIGT at vejlederen skriver sit navn under det skrevne, så man kan gå tilbage til den vejleder der har haft den pågældende elev til startsamtale, hvis der bliver brug for det.

Realkompetenceafklaring (RKA)

Inden for de første uger af deres ophold på skolen, foretages der en indledende afklaring af elevens faglige, sociale og personlige kompetencer.

Afklaringen sker i det forpligtende arbejdsfællesskab på værkstedet.

Inden for de tre typer kompetencer beskrives elevens styrkesider samt udviklingspunkter, og der arbejdes med dem.
Der sker en løbende dokumentation af elevens kompetenceudvikling i forløbsplanen.

Kompetencebevis

Ved afslutningen af et forløb på produktionsskolen udsteder skolen efter drøftelse med eleven et kompetencebevis.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?