Procedure omkring udeblivelse Hvis en elev ikke dukker op om morgenen, kontakter værkstedslæreren eleven pr. telefon. Notater skrives i forløbsplan senest i løbet af ugen.

Hvis man ikke kan få kontakt med eleven, kontakter værkstedslæreren vejlederen efter max. 2 – 3 dage, som derefter sendes 1. udeblivelsesbrev (se eksempel på 1. udeblivelsesbrev), hvori der står, at eleven skal kontakte sin værkstedslære hurtigst muligt. Værkstedslæreren vil tale med eleven om hans/hendes fremtid på værkstedet. Brevet arkiveres i forløbsplan.

Hvis den pågældende elev ikke kontakter værkstedslæreren, og/eller fortsætter med at udeblive, kontakter værkstedslæreren vejlederen. Efterfølgende sendes 2. Udeblivelsesbrev (se eksempel på 2. udeblivelsesbrev) til eleven om at møde på skolen til en samtale med vejlederen. Hvis eleven ikke kommer til denne samtale, kan eleven overflyttes til vejleder. Hvis eleven skulle komme tilbage på skolen igen, vælger eleven sammen med den elevansvarlige vejleder, det værksted som passer til eleven. Eleven som evt. vender tilbage til skolen, kan som udgangspunkt ikke få fortrin fra ventelisten, frem for andre elever. Hvis eleven vil tilbage til sit gamle værksted, skal vejleder og værkstedslærer kontaktes først.

Når værkstedslæreren mener, at de aftaler som er indgået vedr. fremmøde, gentagne gange ikke bliver overholdt, inddrages vejlederen (dette er et individuelt skøn). Eleven indkaldes til en samtale med værkstedslæreren og vejlederen, hvor eleven klart og tydeligt får besked om reglerne for fremmøde og tilstedeværelse på værkstedet. Det er væsentligt at eleven forstår at konsekvensen kan blive, at de må forlade Elsesminde.

Vejlederen informerer forstanderen om de elever som kommer under skærpede forhold, hvis det vurderes at der er brug for det, det kan evt. ende med en udskrivning/bortvisning, og de skal godkendes af forstanderen.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?