Elsesminde Odense Produktions-Højskole er et tilbud til unge under 25 år, som ikke umiddelbart er parat til at gennemføre en uddannelse.

Formålet med at gå på en produktionsskole er, at de unge får lyst til at vælge, starte og gennemføre en uddannelse eller fastholde et job – og at de udvikler de nødvendige kompetencer.

Det sker ved at:

  • Modtage undervisning
  • Deltage i en produktion
  • Være med i et fællesskab
  • Få vejledning

Undervisningen foregår med udgangspunkt i det praktiske arbejde på værkstederne. Det kan være produktion af et legehus, et måltid, en hjemmeside, et Harry Potter kostume – eller salg af økologiske grøntsager, vedligeholdelse af skolens bygninger og meget andet.

Ud over undervisningen i fag tæt knyttet til værkstedet, deltager alle i “lær at få lysten til at lære” – som er undervisning i dansk, matematik og IT tilpasset den enkeltes niveau. Både produktion og undervisning foregår i et arbejdsfællesskab med andre unge.

Eleverne har løbende samtaler med værkstedslæreren og vejlederen om, hvad der skal arbejdes med for at komme i gang med en uddannelse eller et arbejde. Formålet med vejledningen er at styrke den personlige udvikling og forbedre mulighederne i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Det er elevernes behov der afgør, hvor længe de går på skolen.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?