Læringsvejleding og uddannelsesforberedende undervisning. 

Elsesminde Odense Produktions-Højskole har to former for supplerende undervisning til skolens værkstedsundervisning. Læringsvejledning og den uddannelsesforberedende undervisning. Læringsvejledningen er obligatorisk og den uddannelsesforberedende undervisning er frivillig.

I Læringsvejledningen deltager alle elever værkstedsvis én gang ugentligt. I læringsvejledningen er målet, at eleverne får indsigt i deres faglige niveau og bliver bevidste om, hvilken metode i forhold til læring der er bedst for netop denne elev, således at eleven kan lægge de nødvendige strategier for læringen.

I læringsvejledningen har vi bl.a. elementer af både dansk, matematik og samfundsfag o.a., i et uformelt regi, hvor målet er at fremme motivationen for læring hos den enkelte, samt udvide den enkeltes verdensbillede.

Uddannelsesforberedende undervisning består af matematik og dansk. Her deltager elever som har brug for og lyst til at videreudvikle sig inden for ét af de to fag, således at de er parate til videre uddannelse. Det er muligt at gå til eksamen i fagene. Elsesminde Odense Produktions-Højskole samarbejder med VUC, som er den uddannelsesinstitution, som afvikler eksamensdelen i de enkelte fag.

Der er tre læringsvejledere, som varetager læringsvejledningen. Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:

Daniel Bindner Mobil. 23 37 85 38 Email: db@elsesminde.dk
Sarah Andersen Mobil. 23 37 85 62 Email: ssa@elsesminde.dk
Britta Baarstrøm Mobil. 91 89 65 15 Email: ts@elsesminde.dk

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?