Hvis en værkstedslære fornemmer, at det kunne være hensigtsmæssigt for en af hans eller hendes elever, at komme til at indgå i et samtaleforløb med en psykolog tilknyttet projekt PUST, skal værkstedslæreren kontakte den vejleder, der er tilknyttet eleven.

Værkstedslæreren/vejlederen vil nu, i samarbejde med eleven, udfylde et henvisningsskema der sendes til forstanderen, som vurdere hvilke elever, der vil kunne have glæde af et sådant samtaleforløb og formidler efterfølgende kontakten til PUST.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?