Skolens primære målgruppe er unge mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller unge som har afbrudt en uddannelse.
Skolen er et uddannelsessted med den klare holdning at ”Det er bedre at holde de unge på banen – end at samle dem op”.
Derfor er skolens primære målgruppe:
• Unge, der efter 9 års undervisningspligt er i en uafklaret situation med hensyn til valg af fremtidig uddannelse og job.

• Unge, der efter påbegyndt ungdomsuddannelse ophører under forløbet og har behov for vejledning og supplerende uddannelse, før de påbegynder et nyt forløb.

• Unge, der har ønske om eller behov for at deltage i et brobygningsforløb mellem produktionsskole.

• Unge, der ønsker at gennemføre en Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

• Unge, der deltager i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for 8.-10. kl. efter folkeskolelovens § 9 stk.5 (forudsætter 100 % betaling fra kommunen).

• Unge fra folkeskolernes 10. kl., der ønsker at deltage i et brobygningsforløb. Skolen er en naturlig samarbejdspartner for kommunens bistands- og beskæftigelsesafdeling eller arbejdsformidlingen omkring følgende målgrupper:

• Unge under 25 år, som har behov for et produktionsskoleophold som et led i aktivering.

• Unge flygtninge/indvandrere, som et led i introduktion/motivation til uddannelse og job. Herunder danskundervisning.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?