På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne, så alle elever på skolen profiterer af at være her.

 

Vores vision er, at vi styrker indsatserne for et personligt, socialt og fagligt kompetenceløft, således at eleverne opnår øget selvtillid og selvværd, samt almendannelse og lyst til læring.
For at imødekomme vores vision, har Elsesminde Odense Produktions-Højskole nedsat en arbejdsgruppe, der fungerer som tænketank, tovholder og initiativtager i de fire pædagogiske teams.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?