Elsesmindes Støttefond for elever med særligt behov.

Fonden har hjemsted på Elsesminde Odense Produktionshøjskole, Sanderumvej 117, 5250 Odense SV.

Fondens formål er at give støtte i form af mindre beløb til elever under opstart af uddannelse. Beløbet kan gives til dokumenterede udgifter, der er forbundet med opstart.
Der kan maksimalt udbetales 1500 kr. pr ansøgning
Fonden administreres af SISU, der er den bevilligende myndighed.

Bevillingsproces:
Ansøgeren/eleven udfylder ansøgningsskema, som elevens værkstedslærer udleverer.
Ansøgerens/elevens værkstedslærer medsender en indstilling.
Værkstedslæreren er ansvarlig for at ansøgning samt indstilling afleveres til Viceforstanderen.

Bevillingsmyndighed:
SISU´s repræsentanter (der kan ikke sendes stedfortræder) er bevillingsmyndighed og vurderer beløbsstørrelse i det enkelte tilfælde i forhold til fondens midler.
SISU indkaldes til møde, når der indkommer en ansøgning. Viceforstanderen er ansvarlig for indkaldelse til mødet, som afholdes hurtigst muligt.
Bevilget beløb overføres til ansøgers/elevs konto og ansøger/elev sender dokumentation på køb til SISU

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?