I vejledningsarbejdet på Elsesminde Odense Produktions-Højskole tager vi udgangspunkt i den enkelte elev med respekt, rummelighed og troværdighed i fokus. Der benyttes oftest individuelle samtaler og vejledningsmetoden afstemmes efter situation og behov.

Under den unges ophold på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, er der både strukturerede vejledningssamtaler med faste intervaller og spontane vejledningssamtaler, når der er behov for dette. Der bliver taget udgangspunkt i elevens mål med produktionsskoleopholdet og mål for uddannelse eller arbejde på sigt.

Vi understøtter den enkelte elevs refleksioner over egen livssituation på en sådan måde, at eleven får større indsigt i egne forudsætninger, ressourcer og behov og kan agere derefter. Vejledningen er om nødvendigt konfronterende, så eleven kan få de bedste muligheder for at træffe realistiske valg ud fra opnåede kompetencer.

Daglig sparring med værkstedslære og læringsvejleder er en vigtig del i vejledningsarbejdet på Elsesminde, så vi arbejder i samme retning til gavn for den unge.  Ved behov inddrages også eksterne samarbejdspartnere som f.eks. UU-vejleder, forældre, kontaktperson, sagsbehandler, psykolog, misbrugskonsulent, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv/praktikværter m.m. Dette for at styrke den unge i at træffe de rigtige valg og for at få den støtte som den enkelte har brug for, for at komme succesfuldt videre i uddannelse/arbejde.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?