Kan jeg blive elev?

Du kan blive elev på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, hvis du er i en situation, hvor du har brug for at udvikle dig. Så du efter et forløb på Elsesminde Odense Produktions-Højskole er mere afklaret og motiveret til, at starte på en ungdomsuddannelse og har kompetencer, så du kan gennemføre en uddannelse eller fastholde et arbejde.

Der er nogle få betingelser der skal være opfyldt for at du kan blive elev:

• Du har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse.

• Du er under 25 år.

• Du har gennemført 9 års skolegang.

• Du har et formål med at gå på produktionsskolen.

Du kan være elev op til et år, og du kan begynde på skolen efter aftale, der er løbende optag hele året. Når du er elev på Elsesminde arbejder du på et af vore værksteder og modtager skoleydelse. Derudover får du vejledning med henblik på videre uddannelse eller job.

I menuen Værksteder kan du læse om alle de værkstedstilbud vi har.

UUO Vejleder

Du skal hos Ungdommens Uddannelsesvejleder via en vejledningssamtale få en målgruppevurdering, hvor vejlederen vurderer om du er i målgruppen for produktionsskole, samt hvilket formål du har med at gå på produktionsskole.

For at blive optaget på Elsesminde skal du først have en samtale med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune hvor du bor.

  • Find din vejleder på www.uuo.dk
  • Mød op eller ring til Elevhuset på telefon 61 73 20 99
  • Send en E-mail og vi kontakter dig.

Der er infomøde hver onsdag kl. 10.00 dog ikke i ferieuger.

Du kan også se i vores kalender hvornår, gå til kalender her.

Informationsmøde

For at være sikker på, om det er Elsesminde Odense Produktions-Højskole du ønsker at gå på, for at skolen kan give dig det du har behov for, og du kan tilpasse dig skolens rammer og regler, forventer vi du deltager i et informationsmøde på skolen.

Der er infomøde hver onsdag kl. 10.00 dog ikke i ferieuger.

Du kan også se i vores kalender hvornår, gå til kalender her.

Vurderingssamtale

For at vurdere om et forløb på Elsesminde Odense Produktions-Højskole kan indfri de behov og mål du har, og for at vurdere om du kan leve op til skolens krav, rammer og forventninger, skal du til en vurderingssamtale. Samtalen afgør om du optages på skolen, hvornår, på hvilket værksted og om der er noget særligt du eller vi skal gøre, for at du får det bedst mulige forløb på skolen.

Du kan være elev op til et år, og du kan begynde på skolen efter aftale, der er løbende optag hele året. Når du er elev på Elsesminde Odense Produktions-Høsjkole, arbejder du på et af vore værksteder og modtager skoleydelse. Derudover får du vejledning med henblik på videre uddannelse eller job.

Har du et spørgsmål til os?

eller er der noget du er i tvivl om…

[recaptcha]