Elsesminde Odense Produktions-Højskole er forankret i Odense Kommune og har samarbejde med mange forskellige parter i kommunen. Skolen er repræsenteret i Uddannelsesforum og sidder med i mange relevante arbejdsgrupper og bidrager her i forhold skolens målgruppe.
UUO er er ligeledes en meget tæt samarbejdsparter omkring den enkelte unge f.eks. i forhold til EGU, samarbejdsprojekter, udvikling og alternative løsninger.

Elsesminde er udfører af Odense Kommunes EGU-Tilbud og skolen har ordinære lærlinge for Odense kommune.

På miljøområdet er skolen i ivrig dialog om de tiltag Odense Kommune har og indgår i samarbejder i kommunen og på Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

Elsesminde Odense Produktions-Højskole ønsker at være en synlig skole i lokalområdet og deltager i små og store arrangementer, så som Brugernes Bazar, Fjordens Dag, H. C. Andersen festivalen og Blomsterfestivalen.

Fyns Laksefisk samarbejder med de 10 fynske kommuner, med Odense Kommune som en central aktør, om udsætning af havørredyngel i de fynske vande.

Der er et tæt samarbejde med erhvervsskolerne, med hvem Elsesminde Odense Produktions-Højskole har samarbejdsaftaler.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?