Vouzela – Portugal

Udveksling uge 40 – 41 2018:
Fra den 30. september til den 12. oktober deltog 20 elever fra Elsesminde Odense Produktions-Højskole i den første udveksling med destination Escola Profissional de Vouzela i Portugal. To medarbejdere og to ledere deltog på skift som medfølgende personale på turen. Derudover deltog en medarbejder i hele perioden.

Vores samarbejdspartner i Vouzela havde sørget for et program for hele opholdet. Eleverne skulle både deltage i dagligdagen på skolen samt på besøg rundt på lokale virksomheder. Tillige var der et direkte medieprojekt for turistforeningen i byen. Her blev der lavet en film som reklame for byen.

Alle elever deltog i forberedelse op til turen og i den efterfølgende evaluering, som en del af projektet. Her blev op til turen arbejdet med formål, vilkår, forventninger, udbytte og afsluttet med et portfolio fra hver elev.

Efter turen inviterede vi forældre og medarbejdere fra Elsesminde Odense Produktions-Højskole til en portugisisk aften, hvor eleverne havde mulighed for at fremlægge deres projekt.

Under udvekslingsbesøget i Portugal, lavede MedieDigital-eleverne en film, der viser hvordan en tourist ser byen Vouzela, som de boede i under opholdet.

Projekt: Mobile unge får arbejde  

Projektet afvikles med midler bevilget af ERASMUS+ og omfatter udveksling af elever. Udvekslingen sker i er et samarbejde mellem Elsesminde Odense Produktions-Højskole og Escola Profissional de Vouzela, i Portugal https://epvouzela.com

Projektperioden løber fra d.  1. august 2018 til d. 31. juli 2020. Der skal afvikles to udvekslinger og de er planlagt til foregå i ugerne op til efterårsferien i både 2018 og 2019. På hver udveksling, der har en varighed af ca. 14 dage, deltager 20 elever og 3 medfølgende lærer.

Formål med projektet:
Formålet med dette projekt er, at elevgruppen skal opkvalificeres i forhold til:

  • Sprog
  • Kultur
  • At kunne motivere til mobilitet, sprog og interkulturel praksis

Det er vigtigt, at eleverne bliver mere gearet til at arbejde internationalt i og uden for landet. Eleverne skal have kompetencer til at begå sig i andre kulturelle kontekster. Der vil her være forberedelser til udvekslingen mht. sprog og kultur samt det at gøre eleverne bevidste om de muligheder, der ligger inden for EU med hensyn til uddannelse og arbejdspladser. Dette for at eleverne bliver mere mobile og tør tænke alternative uddannelser og jobmæssige muligheder.

Derudover skal eleverne motiveres til at indgå i relationer med unge af anden etnisk baggrund end dansk. Udvekslingen er relevant i forhold til Elsesmindes pædagogik, hvor meget undervisning er ”learning by doing”. Når eleverne er på udveksling, vil de arbejde med sprog og kultur. Eleverne er i ”det”, mens de lærer og er nødt til at indgå i nye sprogmæssige og kulturelle sammenhænge.

Formål med projektet:

Formålet med dette projekt er, at produktionsskolen/ KUU/EGU (Elsesminde Odense Produktions-Højskole) på sigt får et internationalt netværk, så vi kan tilbyde vores elever udveksling under trygge rammer.

Vores elever hører ikke til den kategori af unge, der bare rejser ud og udfordrer verden og dem selv. Derfor er det vigtigt at udfordre dem på sprog og kultur og motivere dem til mobilitet. Det gøres via bæredygtige relationer med lærere/undervisere/kontaktpersoner, som kan støtte op om dem under udvekslingsforløbet.

Med projektet ser vi en mulighed for at gøre vores elever mere robuste i forhold til mobilitet og uddannelse/job.

Samtidig ønsker vi, som produktionsskole/uddannelsesinstitution, at være åben for vores omverden og give unge fra andre lande en mulighed for at komme i udveksling hos os på Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?