Elsesminde Odense Produktions-Højskole har som mission at give unge mellem16 og 25 år lyst til at vælge, starte og gennemføre en uddannelse eller fastholde et job – og at de udvikler de nødvendige kompetencer.
Vi møder eleven med et læringsmiljø, hvor den unge gennem produktionsskole pædagogik, produktion, undervisning, vejledning og fællesskab – får personlige, sociale og faglige kompetencer.
For at yde det bedst mulige overfor vore elever er det af afgørende betydning, at vi tilpasser netop den gruppe unge, der kommer til os nu.
Vore elever kommer med mange forskellige kompetencer, læringsstile og baggrunde.

Og for en del af vore elever er hovedproblematikken uddannelses– og jobafklaring, hvor den sociale baggrund ikke spiller væsentligt ind.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?