I 1978 startede de første 40 unge, på det der den gang blev kaldt Elsesminde Produktionsskole. Den gang i 70 erne var arbejdsledigheden et problem for mange. Men især ledigheden blandt unge, som ikke havde gennemført en ungdomsuddannelse var et stort problem, både for de unge og for samfundet. Bygningerne på Elsesminde stod tomme og jorden var forpagtet ud og ideen om at starte en produktionsskole var skabt. Hvad var der så at betænke sig på?
15 af de unge, som var indskrevet, tog fat på at dyrke jorden og de øvrige 25 gik i gang med at omforme bygningerne til produktions- og undervisningslokaler.
Elsesminde Produktionsskole var et led i de beskæftigelsesprojekter, som Odense Kommunes iværksatte for unge ledige og var inspireret af Ungdomsskolernes “Plusprojekter”, hvor blandt andet Jernalderlandsbyen i Næsby blev etableret som et udviklingsprojekt med 20 timers arbejde og 20 timers undervisning. Initiativtagerne til Produktionsskolen havde det klare mål, at skabe en alternativ skoleform, hvor uddannelsessvage unge gennem et helhedsorienteret udviklingsforløb, kunne opnå kompetence til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, eller på anden måde opnå kompetence til arbejdslivet.
 • Elsesminde Odense Produktions-Højskole har gennem alle årene været i fokus, både ved utraditionel produktion og nye banebrydende tiltag på uddannelsesområdet f.eks.:Opdræt af havørreder gennem mere end 25 år, til udsætning, som etled i de fynske havørredeldorado. Og etablering af et nyt Fyns Laksefisk som et skoleprojekt Etablering af en Bybondegård med økologisk gartneri og landbrug.
 • Produktion af sunde skolemadpakker til elever i folkeskolerne.
 • Udvikling og gennemførelse af Pro-Erhverv. Et samarbejde mellem produktionsskole og Erhvervsskolerne.
 • Udvikling og gennemførelse af samarbejdsmønster om udvidet vejledning med skole-og ungdomsvejledningen. I 2005 er der etableret et konstruktivt samarbejde med UU-centrene Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 • I 2003 startede EGU, som er en uddannelse på 1½ – 3 år, der er lavet særligt til dem, som gerne vil arbejde med hænderne og lærer bedst ved at prøve tingene i praksis.
 • Fyns Laksefisk fik i 2005 bygget et genpuljeanlæg, som blev åbnet af Odense Kommunes borgmester Anker Boye og fiskeriministeren Hans Christian Schmidt.
 • I 2005 startede RKA (Realkompetenceafklaring), som er en afklaring af personlige, faglige og sociale kompetencer. RKA blev indført på produktionsskoler i forbindelse med, at alle erhvervsungdomsuddannelser skal realkompetencevurdere nye elever, hvilket stiller større krav til produktionsskolerne i forhold til realkompetenceafklaring. RKA sker i samarbejde med eleven og der findes styrkesider og udviklingspunkter, som der arbejdes videre med under elevens ophold på produktionsskolen.
 • I 2007 blev almen undervisning obligatorisk og der blev tilknyttet én læringsvejleder til hver af de tre gårde. Man følger den almene undervisning sammen med dem man er på værksted med som en del af dagligdagen.
  I den almene undervisning anvendes forskellige læringsstile og alternativ pædagogik, for at nå alle elever bedst muligt.
 • Mød eleven med et læringsmiljø startede i 2008. Formålet med dette er, at skabe et læringsmiljø hvor den unge gennem produktionsskolepædagogik – produktion, undervisning, vejledning og fællesskab – får personlige, sociale og faglige kompetencer, så han/hun kan gennemføre en uddannelse eller fastholde et job.
 • Skolen blev mindre i årene fra 2004 og frem til sommeren 2008, hvor elevtallet atter steg og man igen kunne overveje at ansætte nye medarbejdere og opstarte nye værksteder, i stedet for at afskedige som i de foregående 4 år.
  I 2008 blev Bybondegården godkendt til at have en lærling. Senere blev de godkendt til to yderligere lærlingepladser og har i dag mulighed for tre lærlinge, enten som dyrepasser, assistent eller dyrepasser.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?