SISU-Retningslinjer og forretningsorden Formålet med SISU er

at udbygge samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på Elsesminde, med henblik på at involvere medarbejderne i fastlæggelse og udmøntning af skolens/arbejdspladsens målsætning.
At udvikle personalepolitiske rammer, som ansporer til medarbejderudvikling, og som skaber lyst til at opfylde skolens/arbejdspladsens målsætning.
At medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og sikre et godt fysisk undervisnings- og arbejdsmiljø.

SISUs sammensætning

Ledelse og SISU er med tilat sikre, at sikkerhedsregler for medarbejderne overholdes efter gældende regler.
Ledelsen, SISU og alle medarbejdere bør være med til at sikre at arbejdsmiljøet er godt på skolen.
I den forbindelse sikres medarbejdere uddannelse om sikkerhed og samarbejde, ved at der udbydes sikkerhedskurser på skolen, for skolens egne medarbejdere samt for medarbejdere fra andre skoler.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?