Skole Udviklings Samtalen (SUS) er Produktionsskoleforeningens tilbud til alle medlemsskoler og bliver som hovedregel gennemført af to af foreningens konsulenter sammen med repræsentanter for skolens ledelse, medarbejdere og elever.

SUS er en gensidig erfaringsudveksling og vejledning, der baserer sig på tillid mellem skolen og foreningen.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?