I lov om produktionsskoler er det fastlagt, at skolerne skal udarbejde en udslusningsstrategi og den skal være tilgængelig via skolens hjemmeside. Elsesminde er i dag en anden vej til job og uddannelse via 4 spor EGU, KUU-KANON, PBE og produktionsskole og ønsker derfor at have en samlet strategi for, hvordan vi bedst muligt arbejder med vores kerneopgave – at unge kommer i job eller gennemfører en uddannelse efter et forløb på Elsesminde.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev