Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2016.

På Elsesminde Odense Produktions-Højskole prioriterer vi undervisningsmiljøet højt. Vi ved at det har en væsentlig betydning for elevernes trivsel og udvikling og dermed afgørende for optimal læring. Det er vigtigt for os, at både elever og medarbejdere har et stort medejerskab i udviklingen af et godt undervisningsmiljø, det være sig, fysisk, psykisk og æstetisk.

Vi arbejder kontinuerligt med at vurdere og følge vores arbejds- og undervisningsmiljø på flere måder. Metoderne er bl.a. spørgeskemaer, foto og evaluering. Morgensamlingerne er også et forum, hvor eleverne kan ytre sig om fysiske, psykiske og æstetiske forhold.

Vi løser udfordringer i forbindelse med Undervisningsmiljøet ved at inddrage de fire undervisningsteams.

Formålet med UMV på Elsesminde er, at et godt undervisningsmiljø danner rammen for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og indgår således i skolens pædagogiske ramme. Ligeledes ønsker vi, at give vores elever en bevidsthed og opmærksomhed om vigtigheden af det gode arbejds- og undervisningsmiljø, som fundament for god trivsel og udvikling.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?