Den 1. september 2018 har Else sminde 40 års jubilæum. I 40 år er unge her blevet stø ttet, guidet , undervist og har deltaget i aktiviteter og meningsfuldt arbejde. På alle måder har Else s minde udviklet sig i pædagogik, metode, arbejdsmiljø, samarbejdsrelationer, didaktik, procedure, ledelse og administration samt i at være en god skole og arbejdsplads – en arbejdspladslignende skole. I rigtig mange år har der været planer og virksomhedspl aner for Elsesmindes arbejde. 2018 er et år, hvor vi fejrer og markerer den arbejdspladslignende skole, som har stø ttet mange forskellige unge mod uddannelse og job samt været ramme for mange forskellige ansattes gode arbejdsliv.

Den 1. august 2019 virksomhedsoverdrages Elsesminde til FGU/forberedende grunduddannelse. Forberedende Grunduddannelse bygger oven på meg et af det som produktionsskoler står for og arbejder med. I ndtil FGU skal vi fortsætte vores aktiviteter i KUU – KANON, EGU, produktionsskole n og lærlingeforløbene. Samtidig med at vi skal udføre et godt stykke arbejde , skal vi også gøre os klar til FGU.

Den løbende udvikling og aktiviteter kan ses på vores hjemmeside ElsesmindeFacebook, Instagram og Youtube, som vi tilstræber er opdateret. Der er der bl.a. årsrapporter, værksteders og teams aktivitets- og handleplaner. I virksomhedsplanen vil der være henvisning til hjemmesiden.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?