Hvis du synes, det umiddelbart er for svært at tage en almindelig uddannelse på en erhvervsskole, har du mulighed for at tage en erhvervsgrunduddannelse (EGU) tilrettelagt af produktionsskolen.

EGU er en uddannelse på 1½ – 3 år, der er lavet særligt til dig, som gerne vil arbejde med hænderne og lærer bedst ved at prøve tingene i praksis. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed.

I løbet af den tid uddannelsen varer, vil der højst være 40 ugers skolegang. Du vil få hjælp og støtte af en vejleder fra produktionsskolen under hele forløbet.

Uddannelsen kan i princippet tages inden for alle brancher.

Krav:
– At du har lyst til at tage en uddannelse inden for en
bestemt branche.
– At du møder og passer uddannelsen.
– At din kommune godkender den uddannelsesplan, vi laver
sammen med dig.(Det er produktionsskolen,
der søger kommunen om godkendelse.)

Økonomi:

Under uddannelsen får du skoleydelse i skoleperioderne og lærlingeløn fra arbejdsgiveren i praktikperioderne.

EGU er en kompetencegivende uddannelse, der giver ret til optagelse i en A-kasse efter gennemført uddannelse –
og dermed ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du skulle blive ledig.

Er du interesseret i at tage en EGU, eller vil du bare vide mere, kan du kontakte os på Tlf. 24 96 00 23 eller i nedenstående kontaktformular:

Har du et spørgsmål til os?

eller er der noget du er i tvivl om…

[recaptcha]

Du kan besøge EGU-Odense hjemmeside her.

EGU-Odense