På Elsesminde Odense Produktions-Højskole er det muligt at tage en Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse – PBE uddannelse, som vi i daglig tale kalder uddannelsen. Det vil sige, at eleven kommer i lære på ét af skolens værksteder og udlæres inden for det pågældende fag.

Det er en spændende uddannelse,  som tager særlig hensyn til den enkelte elevs behov og uddannelsen har samme mål og niveau som erhvervsuddannelser i almindelighed og afsluttes med samme prøver og beviser.
 Uddannelsen er målrettet elever, som har brug for at deres lærlingeforløb er skruet lidt anderledes sammen og evt. i et lidt længere tidsmæssigt forløb.

Den grundlæggende praktiske oplæring erstatter grundforløbet på erhvervsskolen efter samme principper som Ny Mesterlære.

Bortset fra specielle, kortvarige kursusforløb på erhvervsskolen foregår den grundlæggende praktiske oplæring på produktionsskolen. Den praktiske oplæring kan således ikke foregå hovedsageligt eller udelukkende på erhvervsskolen, da den unge i givet fald så bør gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse.

I øjeblikket har Elsesminde PBE-lærlinge på følgende værksteder: Dyrepasser, Laks,  Gartner, Køkken, Ejendomsservice, Flexværkstedet og hos Smeden.

Uddannelsen veksler mellem praktik på produktionsskolen, praktik i en anden virksomhed og skoleophold på erhvervsskolen. 

Når du er udlært, har du et svendebrev og kan gå ud i en virksomhed og søge arbejde, på lige fod med andre, inden for dit fag.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?