Bygge og Anlæg2019-01-22T08:45:23+00:00

På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet – mest tømrer- og snedkerfaget.

Vi udfører en lang række forskellige bygge- og renoveringsopgaver. Det foregår primært på skolens område – såvel indendørs som udendørs og i alt slags vejr.

Her er nogle eksempler på, hvad vi arbejder med:

  • Ombygning af gamle landbrugsbygninger til undervisningslokaler.
  • Udskiftning af døre og vinduer.
  • Opsætning af lofter.
  • Lægning af gulve og tag.

Da vi arbejder med både små reparationer og større byggeopgaver, giver det eleverne et realistisk billede af at arbejde som håndværker.
Værkstedet målretter sin undervisning mod tømrerfaget og til dels murerfaget

Læringen og udviklingen foregår i videst muligt omfang, mens eleverne selv, efter instruktion, løser de praktiske opgaver.

Værkstedsundervisningen bygger på elevernes aktive medvirken i udførelsen af arbejdet og er et værktøj til at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kvalifikationer. Der lægges i høj grad op til, at eleven tager ejerskab overfor de stillede opgaver. Derved opnås en arbejdsglæde og stolthed i det at færdiggøre et projekt. Værkstedets uddannelsestilbud tager så vidt muligt udgangspunkt i den enkelte elevs udfordringer og styrkesider.

Værkstedet Bygge og Anlæg retter sig primært imod følgende uddannelser:

  • Tømrer
  • Byggebranchen
  • Håndværker uddannelsen
  • Snedker
  • Murer
Print Friendly, PDF & Email

Stefan Bovien
Værkstedslærer
Mail: stb@elsesminde.dk
Mobil. 21 62 45 62

Kontakt Stefan

Seneste aktivitet på værkstedet

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?