Elmelund Skov værksted er et tilbud til eleven, der sætter pris på at bruge sin krop og arbejde
udenfor året rundt.
Vores produktion består primært af to kerneområder. Vi skal holde planterne og de øvrige områder i Elmelund Skov, så de fremstår præsentable, inspirerende og i harmoni med omgivelserne. Vi skal hjælpe Gartner værkstedet med at holde skolen præsentabel.
Vi prioriterer det forpligtende arbejdsfællesskab, i hverdagen, højt.
Der vil året igennem være perioder, hvor værkstedets produktion har mere fokus på det tekniske aspekt af anlægsgartneri og i denne periode arbejder vi med opgaver i mængdeberegning og tegningsforståelse m.m.
I det omfang de faste opgaver tillader det, vil vi være åbne for spændende projekter eller produktioner. Vi lægger op til samarbejde med malerværkstedet i arbejdet omkring, perspektivtegning og tegning generelt.
I perioder hjælper vi skolens Gartner værksted med at løse opgaver. Det daglige arbejde følger årets gang og vil hovedsageligt være udearbejde.

Eksempler på opgaver:

  • Græsslåning
  • Plante og beskære træer og buske
  • Pasning og vedligeholdelse af maskiner og redskaber til brug i det daglige arbejde
  • Værkstedet er en del af Servicegårdens team og indgår derfor også i forskellige fællesaktiviteter

Værkstedet Elmelund Skov retter sig primært imod følgende uddannelser:

  • Skovhugger
  • Anlægsgartner
Print Friendly, PDF & Email

Kent Kruse
Værkstedslærer
Mail: kek@elsesminde.dk
Mobil. 24 96 10 95

Kontakt Kent

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?