Fyns Laksefisk2017-02-14T11:17:58+00:00

Fyns Laksefisk er en del af Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Det er et recirkuleret opdrætsanlæg for havørreder samt et værksted for op til 12 elever. Derudover er Fyns Laksefisk et praktiksted for 3-4 lærlinge under deres uddannelse som dyrepasser/dyrepasserassistenter.

Der produceres årligt omkring 650.000 havørreder til udsætning i primært de fynske vandløb. Havørrederne er afkom af vilde fisk, som i efterårsmånederne opfiskes i vandløbene ved elfiskeri. Disse fisk bringes til ’Lakseriet’, hvor de afstryges for æg og sæd. 2-3 måneder efter befrugtning klækkes æggene og 14 måneder senere, udsættes de, nu som 15 cm store fisk, ud i vandløbene rundt omkring på Fyn og enkelte steder på Sjælland og i Sønderjylland.

Arbejdsopgaverne på Fyns Laksefisk består først og fremmest i at passe og udsætte havørrederne samt at opfiske moderfisk i efterårsmånederne. Fiskene har brug for vores tilstedeværelse 365 dage om året, hvilket betyder, at eleverne på værkstedet må være indstillet på at tage vagter i weekender og ferier. Der er fokus på, at der også skal være tid til ture, fx fisketure, akvariebesøg og besøg på skoler (fx Kold College) – ture med forskelligt fagligt indhold.
Der lægges vægt på, at eleverne får mulighed for at udvikle både faglige, sociale og personlige kompetencer og får klarhed over deres fremtidige uddannelse/job. Det opnås bl.a. gennem praktik og kombinations-forløb. Værkstedets opgaver og produktion lægger op til en uddannelsesretning mod dyrepasser/ dyrepasserassistent.

Værkstedet Fyns Laksefisk retter sig primært imod følgende uddannelser:

  • Landbrugs uddannelsen
  • Dyrepasser
  • Dyrepasserassistent
Print Friendly, PDF & Email

Karsten Bangsgård
Værkstedslærer
Mail: kba@elsesminde.dk
Mobil. 61 22 35 61

Kontakt Karsten

Seneste aktivitet på værkstedet

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?