Med musikken som det pædagogiske redskab og metode, tilbydes eleven en indholdsrig, spændende og udfordrende læringsmiljø. Eleven får viden og kendskab til, hvordan det er at arbejde professionelt med musik.

Gennem undervisning og arbejde med individuel øvning, samspil og daglige praktiske opgaver, såsom rengøring og vedligeholdelse, herigennem samarbejde, fremmøde og øvedisciplin, stilles der forventninger og krav til eleven om at tage medansvar for egen læring og skabe en målrettet udvikling mod job, uddannelse og et værdigt liv.

Produktionerne er større og mindre koncerter, hvor der også undervises i performance samt lydtekniker (opstille anlæg og producere live-lyd).

Jeg vil slutte med at præsentere hvad forskningen siger noget om, hvordan interaktivt arbejde med musik påvirker hjernen og kroppen, i forhold til læring og udvikling af færdigheder.

 • Musikundervisning fremmer tilegnelsen af matematik (Spelk, 2008).
 • En musikers hjerne er generelt mere plastisk ende en ikke-musikers – og dermed mere lærenem (Ragert et al, 2004).
 • Musikundervisning fremmer empati (Strait et al, 2009).
 • Musikere, der begynder deres udvikling før det syvende år, har større hjernebjælke, der formidler information mellem de to hjernehalvdele (Schlaug etal., 1995).
 • Musikere er bedre til at bruge begge hjernehalvdele og dermed bedre til divergent tænkning og kreativitet end ikke-musikere (Gibson et al., 2009).
 • Musikundervisningen træner de auditive færdigheder, som får betydning i musikken og i verbale færdigheder, og det fremmer læseevnen (Kraus & Chandrasekeran, 2010).
 • Musikundervisning gør det lettere at lære et andet sprog (Wong & Perrachione, 2007).

Værkstedet Musik retter sig primært imod følgende uddannelser:

 • Musikalsk grundkursus
 • Gymnasielle uddannelser
 • Handelsskole
 • SOSU
 • HF
 • VUC
Print Friendly, PDF & Email

Morten Stahl
Værkstedslærer
Mail: mst@elsesminde.dk
Mobil. 21 62 45 62

Kontakt Morten

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?